Polityka plików cookies dla abcwaluty.pl

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018

1. Definicje

 1. Administrator (dalej też: „my”, „nas”) – firma TGM Research FZE z siedzibą w Ras Al Khaimah (PO 1005), 8th floor, Business Center 4 Al Nakheel, UAE, zarejestrowana jako przedsiębiorstwo wolnostrefowe (Free Zone Establishment, FZE) w Wolnej Strefie Ekonomicznej Ras Al Khaimah; numer licencji 47000499, adres e-mail: , nr telefonu: (+971) 5 4421 4421.
 2. Cookies – dane IT, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, wykorzystywanych przez niego do uzyskiwania dostępu do serwisu internetowego należącego do Administratora.
 3. Urządzenie – każdy rodzaj sprzętu elektronicznego wykorzystywanego przez Użytkownika do uzyskania dostępu do serwisu internetowego należącego do Administratora.
 4. Użytkownik – podmiot, w imieniu którego, zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa, usługa wykonywana jest drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta Umowa o wykonanie usługi drogą elektroniczną.
 5. 5. Podstawa prawna – TGM Research FZE wykorzystuje pliki cookies zgodnie z art. 173 znowelizowanej Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 22 marca 2013 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy dokument stanowi część Polityki prywatności abcwaluty.pl, w którym objaśniamy, jakie dane na temat Użytkownika są przez nas gromadzone, w jaki sposób je gromadzimy, do jakich celów je wykorzystujemy, jak je przechowujemy oraz w jaki sposób je chronimy. Przedstawiamy tam również prawa, które Ci przysługują w związku z tymi działaniami.

2. Mechanizm działania plików cookies

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje niewielkie pliki, zwane cookies. Są one zapisywane przez serwis na urządzeniu użytkownika, pod warunkiem, że zezwalają na to ustawienia jego przeglądarki internetowej. Pliki cookies umożliwiają serwisowi internetowemu usługodawcy zidentyfikowanie użytkownika – jeśli używa on tego samego urządzenia – i odróżnienie go od innych użytkowników Internetu. Pozwala także na oszacowanie liczby odwiedzin strony oraz liczby kliknięć.
 2. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, jej „datę ważności”, a także indywidualny, losowo wybrany numer identyfikujący ten plik. Informacje zebrane przy pomocy tych plików są pomocne w dostosowywaniu usługi Administratora do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Umożliwiają one także tworzenie ogólnych statystyk dotyczących odwiedzin na stronie Serwisu.
 3. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. Cookies niezbędne. To pliki cookies, które są wymagane dla prawidłowego działania naszej strony. Są to, na przykład, cookies umożliwiające Ci zalogowanie się do naszego serwisu przy pomocy bezpiecznego protokołu, obejrzenie listy dostępnych ankiet, sprawdzenie stanu konta czy zlecenie wypłaty wynagrodzenia.
  2. Cookies analityczne/wydajności. Umożliwiają nam rozpoznanie i policzenie liczby odwiedzających oraz zbadanie, w jaki sposób poruszają się oni po stronie, gdy z niej korzystają. Te informacje pomagają nam w ulepszaniu działania naszej strony, na przykład poprzez upewnienie się, że użytkownik z łatwością odnajduje na niej to, czego szuka.
  3. Cookies funkcjonalności. Są one używane do rozpoznania Cię, gdy powracasz na naszą stronę. Umożliwia nam to personalizację zawartości strony pod Twoim kątem, witać Cię Twoim imieniem czy zapamiętać Twoje preferencje (np. wybór języka czy regionu).

W związku z postępem technologicznym dostępne stały się dla nas także elementy o analogicznej funkcjonalności jak cookies, niebędące jednak plikami cookies. Dają one możliwość zapisu informacji na urządzeniu Użytkownika (np. na nośnikach lokalnej pamięci masowej). Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie wspomina się o plikach cookies, informacja ta odnosi się również do tych nowych technologii, chyba że dany fragment wyraźnie wskazuje, że w tym miejscu nie ma to zastosowania.

Należy mieć na uwadze, że osoby trzecie (w tym na przykład sieci reklamowe czy dostawcy serwisów zewnętrznych, tacy jak analitycy ruchu na stronach sieci web) również mogą używać plików cookies, nad czym nie mamy żadnej kontroli.

3. Cookies zewnętrzne

TGM Research FZE używa cookies zewnętrznych, aby:

 1. popularyzować Serwis Internetowy za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook.com (administrator zewnętrznych cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 2. pokazywać lokalizację biura TGM Research FZE na mapie na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator zewnętrznych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA);
 3. gromadzić ogólne, anonimowe dane statystyczne za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator zewnętrznych cookies: Google Inc. z siedzibą w USA);
 4. analizować zachowania odwiedzających Serwis Internetowy za pomocą narzędzia Hotjar (administrator zewnętrznych cookies: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie).

4. Kontrola Cookies

Użytkownicy Serwisu mogą wyłączyć opcję używania plików cookies w dowolnym momencie i usunąć informacje zapisane na swoich urządzeniach. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i/lub ustawienia znajdujące się w dolnej części strony internetowej.

Uwaga: Wyłączenie plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a w przypadkach ekstremalnych – całkowitym zablokowaniem wyświetlania jego zawartości.

 1. Mechanizmy sterujące plikami cookies są całkowicie bezpieczne dla komputera należącego do Użytkownika Serwisu Internetowego. Żadne wirusy ani inne złośliwe czy niechciane oprogramowanie nie mają prawa dostać się na urządzenia Użytkownika. Niemniej jednak, Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów za pośrednictwem przeglądarek internetowych. W przypadku wybrania takiej opcji, użytkowanie Serwisu Internetowego będzie możliwe, z wyjątkiem funkcji, które z definicji wymagają użycia plików cookies.

 2. 2. Instrukcje ukazujące, jak wyłączyć pliki cookies, można znaleźć na oficjalnych stronach przeglądarek internetowych: Internet ExplorerChromeFirefoxEdgeSafari.

5. Zakres gromadzenia danych

Administrator gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez Użytkownika bądź w zakresie wymaganym ważną umową o Dostarczaniu Usług Teleinformatycznych, zgodnie z Warunkami Użytkowania.

6. Zmiany w Polityce Cookies

Wersja strony była aktualizowana po raz ostatni w dniu wyszczególnionym na górze niniejszej strony. Jeśli zdecydujemy się na zmiany w polityce prywatności, uzupełnimy niniejsze oświadczenie o nowe informacje. Będą one widoczne także na naszej stronie głównej oraz w innych miejscach, które uznamy za właściwe. Użytkownik będzie więc zawsze świadomy, jakiego rodzaju informacje gromadzimy, w jaki sposób je użytkujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie – prosimy więc o jej regularne kontrolowanie. Jeśli wprowadzimy do niej istotne zmiany, poinformujemy Cię o nich poprzez pocztę e-mail lub powiadomienia na naszej stronie głównej zanim owe zmiany wejdą w życie.

Dane osobowe, które gromadzimy, powinny być dokładne i aktualne. To ważne – dlatego prosimy, aby dane zamieszczone w Twoim profilu były aktualizowane w razie jakiejkolwiek ich zmiany, która nastąpi w czasie naszej współpracy.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Cookie należy wysyłać pod adres: